• Bulevardi 7, 00120 Helsinki
  • +358 40 525 4551
  • info@newcorp.fi
  • FI | EN


VASTUULAUSEKE JA TIETOPANKIN JA BLOGIN KÄYTTÖEHDOT

Tietopankki tarjoaa toimialakohtaista informaatiota lähinnä yritysten omistajien ja johdon käyttöön. Palvelun tarkoituksena on auttaa yrityksen omistajia ja johtoa arviomaan oman yrityksensä taloudellista suorituskykyä ja arvostusta vertaamalla sitä vastaaviin pörssilistattuihin yrityksiin.

KÄYTTÖEHDOT

Palvelun käyttäjän tulee tutustua huolellisesti verkkopalvelun käyttöehtoihin, Rekisteröityminen palveluun ja palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Sivustolla esitetty informaatio

Tietopankissa ja blogeissa julkaistava sisältö on kerätty useasta eri lähteestä. Vaikka pyrimme huolellisuuteen, emme voi täysin taata informaation paikkansapitävyyttä, oikeellisuutta tai ajantasaisuutta. NewCorp, sen henkilöstö, yhteistyökumppanit tai verkkopalvelussa kulloinkin käytetyt tietolähteet, kuten pörssiyhtiöt, konsensuslaskentaan osallistuvat pörssivälittäjät ja tutkimusorganisaatiot, eivät ole vastuussa näillä verkkosivuilla esitettävään informaation sisällöstä, käytöstä, mahdollisista puutteista tai tiedon soveltumattomuudesta, eivätkä välillisistä tai välittömistä vahingoista tai taloudellisista menetyksistä jotka ovat seurausta verkkopalvelun käytöstä. Edellä luetut lähteet eivät myöskään ole velvollisia oikaisemaan verkkopalvelussa mahdollisesti esiintyvää virheellistä tietoa.

Kaikki palvelussa esitetty informaatio on toimitettu tiedonantotarkoituksessa, eikä sitä tule, lähteestä riippumatta, käsittää suosituksena muuttaa yrityksen strategiaa, ostaa tai myydä yrityksiä tai laskea liikkeeseen arvopapereita.

Palvelun sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain Suomessa, ellei muuta ole mainittu. Verkkopalvelun käytössä ja sen ehdoissa noudatetaan Suomen lakia riippumatta siitä, mikä on käyttäjän kansallisuus tai mistä maasta käyttäjä tulee palveluun.

Sivustolla olevien materiaalien tallentaminen, julkaiseminen ja jakaminen

Palvelu sisältää materiaaleja, jotka ovat suojattuja omistusoikeuksilla, tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Tietopankkipalvelun käyttäjä vastaa siitä, että ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä verkkopalvelussa olevaa tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti käyttöehdoissa myönnetä, pidätetään.

Palvelun sisällön tai osan kopioiminen, tallentaminen, julkaiseminen, tai jakelu ilman oikeuksienomistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta yksityistä käyttöä varten (kuten tallentaminen tietokoneelle tai tulostaminen yksityiseen käyttöön). Tietopankkipalvelun tietoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Ulkopuoliset verkkosivustot

NewCorp tai sen yhteistyökumppanit eivät valvo tai tarkista ulkopuolisten verkkosivustojen sisältöä, eivätkä vastaa kyseisten sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Internet toimintaympäristönä ja tietoturva

Tietopankkipalvelu on altis Internetiä toimintaympäristönä uhkaaville tekijöille, kuten tietoturvariskeille ja toimintahäiriöille. NewCorp tekee parhaansa taatakseen verkkopalvelun toimivuuden ja turvallisuuden, mutta ei vastaa käyttäjille palvelun toimimattomuuden tai tietoturvan puutteiden tai tietoturvariskien takia koituneista vahingoista. Verkkopalvelun käyttäjä on tietoinen näistä Internetiin liittyvistä riskeistä ja vastaa itse oman laitteistonsa toimivuudesta ja suojauksesta.

Päivitetty 29.6.2015.

TIETOSUOJALAUSEKE & REKISTERISELOSTE

NewCorp pyrkii suojaamaan verkkosivuston käyttäjän yksityisyyttä ja huolehtii palvelun yhteydessä kerättävien tietojen käsittelemisestä ja suojaamisesta parhaansa mukaan huolellisesti ja asianmukaisesti.

Käyttämällä sivustoa verkkosivuston käyttäjä osoittaa hyväksyvänsä verkkosivuston tietosuojaperiaatteet.

EVÄSTEET

NewCorpin verkkosivuilla voidaan käyttää cookie- eli evästetiedostoja, joiden avulla mitataan verkkopalvelun käyttöä ja liikennettä sekä mahdollistetaan sivuston tarjoamien palveluiden käytettävyys ja toimivuus. Verkkosivuston käyttäjä voi hyväksyä tai hylätä evästeitä muokkaamalla selainasetuksiaan. Evästeiden hylkääminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen ja käytössä oleviin ominaisuuksiin. Vierailemalla verkkosivulla evästinasetukset asetettuna evästeitä vastaanottavaan tilaan käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamiseen ja käytön.

WEB-ANALYTIIKKA

NewCorp käyttää web-analytiikkaa verkkosivuston vierailuiden seuraamiseen. NewCorpin verkkosivusto käyttää kolmannen osapuolen analytiikkapalvelua, jonka toimittaa Google Universal Analytics. NewCorpin verkkosivustolla Google Universal Analytics käyttää evästeitä ja IP-osoitteita esimerkiksi määrittääkseen vierailijan istunnon ja seuratakseen verkkosivuston käyttöä ja liikenteen lähteitä. Google Universal Analytics käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöä ja tuottaakseen raportteja sivuston käytöstä verkkosivuston ylläpitäjälle. Näitä tietoja ja raportteja käytetään parantamaan verkkosivuston laatua ja sisältöä. Käynnit tallentuvat anonyymisti eikä niitä voida yhdistää henkilötietoihin.

Lisätietoa Googlen toimintaperiaatteista.

Verkkosivuston käyttäjä voi kieltäytyä web-analytiikkapalvelusta käyttämällä tietokoneeseen asennettavaa Googlen työkalua.

LINKIT

Verkkopalvelu sisältää linkkejä ja kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä, joiden tietoturvasta tai tietosuojaperiaatteista NewCorp ei vastaa. NewCorp tai sen yhteistyökumppanit eivät valvo tai tarkista ulkopuolisten verkkosivustojen sisältöä, eivätkä vastaa kyseisten sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

INTERNET TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

Tietopankkipalvelu on altis Internetiä toimintaympäristönä uhkaaville tekijöille, kuten tietoturvariskeille ja toimintahäiriöille. NewCorp tekee parhaansa taatakseen verkkopalvelun toimivuuden ja turvallisuuden, mutta ei vastaa käyttäjille palvelun toimimattomuuden tai tietoturvan puutteiden tai tietoturvariskien takia koituneista vahingoista. Verkkopalvelun käyttäjä on tietoinen näistä Internetiin liittyvistä riskeistä ja vastaa itse oman laitteistonsa toimivuudesta ja suojauksesta.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) säätää rekisterinpitäjälle velvollisuuden informoida rekisteröityä hänen tietojensa käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä: NewCorp Corporate Finance, Bulevardi 7, 00120 Helsinki / jari.piiponniemi@newcorp.fi
2. Rekisterin nimi: NewCorp tietopankkirekisteri
3. Rekisterin käyttötarkoitus: NewCorp ("newcorp.fi") tarjoaa käyttäjille tietopankkipalvelua, jotka edellyttävät käyttäjien rekisteröitymisen. Rekisteriä ylläpidetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun toteuttamiseen, asiakasviestintään ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.
4. Rekisterin tietosisältö: rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Yrityksen yhteystiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet: henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti suoraan rekisteröityneiltä henkilöiltä itseltään.
6. Tietojen luovutukset: henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
7. Rekisterin suojaus: asiakasrekisterin tiedot ovat tallennettu sähköisesti. Manuaalista aineistoa ei ole. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain NewCorpin määräämillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Järjestelmä on suojattu teknisillä keinoilla.
8. Tietojen tarkastaminen ja kielto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus poistaa tietonsa rekisteristä. Kirjalliset pyynnöt tulee lähettää allekirjoitettuna kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedot korjaamista ottamalla yhteyden rekisterinpitäjään.

Päivitetty 29.6.2015