• Bulevardi 7, 00120 Helsinki
  • +358 40 525 4551
  • info@newcorp.fi
  • FI | EN

Autamme yritysten johtoa ja omistajia kasvattamaan yrityksen arvoa

NewCorpin työkalut

Arvonkasvattaja


Yritysten on tarkoitus tuottaa voittoa ja yrityksen johdon ja omistajien tehtävä on kasvattaa yrityksen arvoa. Työkalu auttaa yrityksen johtoa ja omistajia tunnistamaan yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät ja mittamaan niitä tunnusluvuilla.

Lue lisää Kokeile demoa

Arvonmittaaja


Yrityksen tulevaisuudessa tuottaman kassavirran suuruus kertoo yrityksen arvon. Kassavirran arvo hinnoitellaan pääomamarkkinoilla, myös listaamattomien yhtiöiden kassavirta!

Lue lisää Kokeile demoa

Arvontoteuttaja


Yrityksen arvo riippuu sen tuottamasta tulevaisuuden kassavirrasta ja yrityksen lopullinen myyntihinta yrityksen arvosta ostajalle. Miten minä saan sen arvon itselleni myydessäni yritykseni?

Lue lisää Kokeile demoa

Miksi?

Yrityksen arvon kasvattaminen on yritysjohdon ja omistajien tärkein tehtävä. Yrityksen arvon kasvaminen helpottaa rahoituksen, sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisen, hankkimista investointeihin ja kasvuun. Se myös mahdollistaa yritysjärjestelyjen käyttämisen kasvun välineenä. Kaikkien NewCorp Tools-työkalujen lähtökohta on yrityksen arvo ja siihen vaikuttavien tekijöiden analysointi ja mittaaminen.

Yrityksen arvon kehitykseen vaikuttavat päätekijät ovat liikevaihdon kasvu, kannattavuus, pääoman käytön tehokkuus ja yrityksen keskimääräinen pääomakustannus. Kuhunkin näistä päätekijöistä vaikuttaa kymmenet pienemmät tekijät. Tunnistamalla kyseiset tekijät ja seuraamalla niitä yrityksen johto ja omistajat voivat johtaa yritystä niin, että sen arvon kehitys on ”paras mahdollinen”.

”Paras mahdollinen” liiketoiminnan ja arvon kehitys ei ole epämäärinen käsite. Käsite konkretisoituu, kun yrityksen johto ja omistajat arvioivat yrityksen liiketoiminnan ja arvon kehitystä vertailemalla yritystä saman toimialan yrityksiin, mieluimmin kilpailijoihin.

Pääomamarkkinoilla hinnoitellaan tulevaisuudessa tapahtuvia kassavirtoja. Siellä voidaan hinnoitella myös listaamattomien yritysten tuottamat kassavirrat. Määritettäessä listaamattoman yrityksen arvoa, lähtökohta on aina pääomamarkkinat. Saman toimialan listattujen yhtiöiden arvostus pääomamarkkinoilla antaa selkeän lähtökohdan listaamattoman yrityksen arvon määritykseen.

Mitä saat?

Palvelu on käytössäsi 24/7. Se rakennettu niin, että voit käyttää sitä yksin. Tarvittaessa saat meiltä tukea.

Palvelu on yrityskohtainen ja sisältää 5 henkilölle käyttöoikeuden. Voit jakaa tunnukset johtoryhmällesi tai hallituksellesi.

Kaikki tiedot NewCorpin palvelimessa ovat vahvasti salattuja ja yhteys NewCorpin palvelimeen on suojattu SSL-turvasertifikaatilla.

Neuvonanto

Voit ostaa joustavasti NewCorpilta asiantuntija-apua mihin tahansa yritysjärjestelyn osa-alueeseen, aina sijoitustarinan luomisesta kauppaneuvotteluihin, haluamasi määrän sinulle sopivaan aikaan. NewCorp Tools-palvelun avulla yrityksen johto ja omistajat voivat suunnitella ja toteuttaa yritysjärjestelyn omin voimin ja siten säästää merkittävästi yritysjärjestelyn kustannuksissa. Yritysjärjestelyissä kuitenkin syntyy usein tilanteita jotka vaativat lisäresursseja, erityisosaamista, kokemusta tai esimerkiksi riippumattomuutta. Näissä tilanteissa on perusteltua käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. NewCorp Tools-palvelut ovat suunniteltu niin, että voit käyttää niitä itsenäisesti ja halutessasi ostaa tarvitsemasi määrän neuvonantoa missä tahansa yritysjärjestelyn vaiheessa.