• Bulevardi 7, 00120 Helsinki
 • +358 40 525 4551
 • info@newcorp.fi
 • FI | EN

Arvonkasvattaja

Yritysten on tarkoitus tuottaa voittoa ja yrityksen johdon ja omistajien tehtävä on kasvattaa yrityksen arvoa. Työkalu auttaa yrityksen johtoa ja omistajia tunnistamaan yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät ja mittamaan niitä tunnusluvuilla. Työkalun avulla voit vertailla yritystäsi haluamiisi yhtiöihin, sekä listaamattomiin suomalaisiin että Euroopan pääosakemarkkinoilla ja Yhdysvalloissa listattuihin yhtiöihin. Tunnuslukujen avulla tunnistat oman yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet. Työkalu antaa toimenpide-ehdotuksia, jolla voit poistaa heikkouden tai parantaa sitä. Saat myös ehdotuksen mittarista, jonka avulla voit asettaa tavoitteet parannettavalle asialle. Voit kerätä kaikki toimenpide-ehdotukset, mittarit ja tavoitteet yhteen ja käyttää sitä pohjana suunnitellessasi yrityksen toiminnan kehittämistä. Kaikki nämä ovat siinä muodossa, että sen avulla on helppo viestiä tavoitteet avainhenkilöillesi ja johtaa yritystäsi.

Suurin osa yrityksistä joutuu toimimaan oman toimialansa rajoitusten, kuten kilpailutilanteen, toimialakohtaisen lainsäädännön jne., puitteissa. Arvioitaessa ja suunniteltaessa yritysten liiketoimintaa, niitä on verrattava saman alan yrityksiin. Sinä tiedät yrityksesi kilpailijat ja voit valita heidät yrityksesi vertailukohdaksi.

Työkalu ovat tarkoitettu yritysten johdolle ja omistajille, jotka haluavat kasvattaa yrityksensä arvoa kehittämällä liiketoimintaansa orgaanisesti ja/tai yritysjärjestelyillä. Palvelu sopii erinomaisesti myös niille omistajille, joiden tarkoitus on maksimoida yrityksen arvo yritystä myytäessä.

Palvelu on käytettävissä 24/7. Se on yrityskohtainen ja sisältää 3 henkilölle käyttöoikeuden. Halutessasi voit tilata useampia käyttöoikeuksia. Yhteys NewCorpin palvelimeen on suojattu SSL-turvasertifikaatilla ja kaikki tiedot palvelimella ovat vahvasti salattuja. Voit tarkastella yrityksen arvoon vaikuttavia tekijöitä yli 60 eri tunnusluvun avulla. Tunnusluvut ovat esitetty havainnollisessa graafisessa muodossa ja voit tulostaa kuvat halutessasi käyttöösi. Kaikkiin tunnuslukujen kuvaamiin toiminta-alueisiin liittyy toimenpidesuosituksia, jolla kyseistä toiminta-aluetta voidaan parantaa, yhteensä yli 600 kpl.

IT image

Arvonkasvattaja - Perus

Selostus: Työkalu auttaa sinua ja yrityksesi avainhenkilöitä keskittymään yrityksesi arvon kannalta tärkeisiin asioihin. Voit myös vertailla yrityksesi taloudellista suorituskykyä näillä alueilla haluamiisi yhtiöihin. Valittavana on kaikki suomalaiset listaamattomat yritykset, jotka ovat raportoineet tilinpäätöksensä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Lisäksi voit valita verrokeiksi listattuja yrityksiä Pohjoismaisista, Saksan, Ranskan, Benelux-maiden ja USA:n pörsseistä. Vertailemalla voit arvioida, kuinka hyvin olet onnistunut liiketoiminnassasi ja samalla se auttaa sinua asettamaan realistiset tavoitteet yrityksellesi.

Vertailu tapahtuu 49 tunnusluvun avulla, jotka ovat laskettu omalle yrityksellesi ja valitsemillesi 6 yhtiöille. Halutessasi voit ostaa palveluun lisää vertailuyhtiöitä. Lisäksi voit syöttää työkaluun omat ennusteesi yhtiösi tulevaisuuden näkymistä ja näin vertailla yrityksesi näkymiä listattujen yhtiöiden näkymiin. Tunnusluvut ovat havainnollisessa graafisessa muodossa. Voit tulostaa kaaviot sellaisenaan tai tallentaa ne esim. kuvankaappauksena muuhun käyttöön.

Palvelu on käytettävissä 24/7. Se on yrityskohtainen ja sisältää 5h enkilölle käyttöoikeuden. Halutessasi voit tilata useampia käyttöoikeuksia. Kaikki tiedot NewCorpin palvelimessa ovat vahvasti salattuja ja yhteys NewCorpin palvelimeen on suojattu SSL-turvasertifikaatilla.

IT image

Arvonkasvattaja - Premium

Selostus: Työkalu auttaa sinua keskittymään yrityksesi arvon kannalta tärkeisiin asioihin. Voit vertailla yrityksesi taloudellista suorituskykyä haluamiisi yhtiöihin. Valittavana on kaikki suomalaiset listaamattomat yritykset, jotka ovat raportoineet tilinpäätöksensä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Lisäksi voit valita verrokeiksi listattuja yrityksiä Pohjoismaisista, Saksan, Ranskan, Benelux-maiden ja USA:n pörsseistä. Vertailemalla voit arvioida, kuinka hyvin olet onnistunut liiketoiminnassasi ja samalla se auttaa sinua asettamaan realistiset tavoitteet yrityksellesi.

Vertailu tapahtuu 49 tunnusluvun avulla, jotka ovat laskettu omalle yrityksellesi ja valitsemillesi 6 yhtiöille. Halutessasi voit ostaa palveluun lisää vertailuyhtiöitä. Lisäksi voit syöttää työkaluun omat ennusteesi yhtiösi tulevaisuuden näkymistä ja näin vertailla yrityksesi näkymiä listattujen yhtiöiden näkymiin. Tunnusluvut ovat havainnollisessa graafisessa muodossa. Voit tulostaa kaaviot sellaisenaan tai tallentaa ne esim. kuvankaappauksena muuhun käyttöön.

Jokaiseen tunnusluukuun on liitetty toimenpide-ehdotuksia ja niitä varten mittareita. Näiden avulla voit suunnitella käytännön toimenpiteet, joilla parannat yrityksesi suorituskykyä kyseisellä liiketoiminnan alueella. Palvelu sisältää yli 600 kpl toimenpide- ja yli 400 kpl mittariehdotuksia. Työkalu kerää eri liiketoiminta-alueilta valitsemasi toimenpide-ehdotukset ja mittarit yhteen. Voit tulostaa tai tallentaa listan koneellesi tekstimuodossa myös Internet-yhteydetöntä käyttöä varten.

Palvelu on käytössäsi 24/7. Se on yrityskohtainen ja sisältää 5 henkilölle käyttöoikeuden. Kaikki tiedot NewCorpin palvelimessa ovat vahvasti salattuja ja yhteys NewCorpin palvelimeen on suojattu SSL-turvasertifikaatilla.

IT image

Arvonkasvattaja – Premium +

Selostus: Työkalu auttaa sinua keskittymään yrityksesi arvon kannalta tärkeisiin liiketoiminta-alueisiin. Voit vertailla yrityksesi taloudellista suorituskykyä haluamiisi yhtiöihin. Valittavana on kaikki suomalaiset listaamattomat yritykset, jotka ovat raportoineet tilinpäätöksensä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Lisäksi voit valita verrokeiksi pörssilistattuja yrityksiä Pohjoismaisista, Saksan, Ranskan, Benelux-maiden ja USA:n pörsseistä. Vertailemalla voit arvioida, kuinka hyvin olet onnistunut liiketoiminnassasi ja samalla se auttaa sinua asettamaan realistiset tavoitteet yrityksellesi.

Vertailu tapahtuu yli 60 tunnusluvun avulla, jotka ovat laskettu omalle yrityksellesi ja valitsemillesi 6 yhtiöille. Halutessasi voit ostaa palveluun lisää vertailuyhtiöitä. Lisäksi voit syöttää työkaluun omat ennusteesi yhtiösi tulevaisuuden näkymistä ja näin vertailla yrityksesi näkymiä listattujen yhtiöiden näkymiin. Tunnusluvut ovat havainnollisessa graafisessa muodossa. Voit tulostaa tai tallentaa tulokset koneellesi teksti- tai kuvamuodossa esim. kuvankaappauksen avulla.

Jokaiseen tunnuslukuun on liitetty toimenpide-ehdotuksia ja niitä varten mittareita. Näiden avulla voit suunnitella käytännön toimenpiteet, joilla parannat yrityksesi suorituskykyä kyseisellä liiketoiminnan alueella. Palvelu sisältää yli 600 kpl toimenpide- ja yli 400 kpl mittariehdotuksia. Työkalu kerää eri liiketoiminta-alueilta valitsemasi toimenpide-ehdotukset ja mittarit yhteen. Voit tulostaa tai tallentaa listan koneellesi teksti- tai kuvamuodossa esim. kuvankaappauksen avulla.


Lisäksi saat pörssilistatuille vertailuyhtiöille lasketut historialliset (4 vuotta taaksepäin) ja ennusteisiin perustuvat arvonmäärityskertoimet.

Palvelu on käytössäsi 24/7. Se on yrityskohtainen ja sisältää 5 henkilölle käyttöoikeuden. Kaikki tiedot NewCorpin palvelimessa ovat vahvasti salattuja ja yhteys NewCorpin palvelimeen on suojattu SSL-turvasertifikaatilla.

Palvelu sisältää:

Mihin palvelua voi käyttää:

Arvonkasvattaja
Perus

 • 6 haluamaasi verrokkiyhtiötä ja oman yhtiösi tiedot
 • 49 kpl omistaja-arvon kasvattamisen kannalta tärkeää tunnuslukua esitettynä selkeästi graafisessa muodossa
 • 4 vuoden historia tiedot
 • Listatuista yhtiöistä myös saatavissa olevista osakeanalyytikkojen ennusteista lasketut tunnusluvut
 • Yrityksen arvon kasvattamisen kannalta tärkeiden tekijöiden tunnistamiseen
 • Näiden tekijöiden mittaamiseen ja analysoimiseen
 • Yrityksen arvoon vaikuttavien tekijöiden viestittämiseen yrityksen avainhenkilöille
 • Ostettavan yrityksen liiketoiminnan arvioimiseen
 • Yrityksen luottokelpoisuuden arvioimiseen

Arvonkasvattaja Premium

 • 6 haluamaasi verrokkiyhtiötä ja oman yhtiösi tiedot
 • 49 kpl omistaja-arvon kasvattamisen kannalta tärkeää tunnuslukua
 • 4 vuoden historia tiedot
 • Listatuista yhtiöistä myös saatavissa olevista osakeanalyytikkojen ennusteista lasketut tunnusluvut
 • Yli 600 kpl toimenpide- ja yli 400 kpl mittariehdotuksia
 • Yrityksesi arvon kasvattamisen kannalta tärkeiden tekijöiden tunnistamiseen
 • Näiden tekijöiden mittaamiseen ja analysoimiseen
 • Yrityksesi arvon kasvattamisen kannalta tärkeiden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen
 • Yrityksesi liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen
 • Yrityksesi sijoitustarinan luomiseen
 • Ostettavan yrityksen liiketoiminnan arvioimiseen
 • Yrityksesi luottokelpoisuuden arvioimiseen

Arvonkasvattaja Premium +

 • 6 haluamaasi verrokkiyhtiötä ja oman yhtiösi tiedot
 • Yli 60 kpl omistaja-arvon kasvattamisen kannalta tärkeää tunnuslukua
 • 4 vuoden historia tiedot
 • Listatuista yhtiöistä ennusteista lasketut tunnusluvut
 • Listattujen yhtiöiden ja osakeanalyytikkojen ennusteista lasketut historialliset arvonmäärityskertoimet
 • Yli 600 kpl toimenpide- ja yli 400 kpl mittariehdotuksia
 • Yrityksen arvon kasvattamisen kannalta tärkeiden tekijöiden tunnistamiseen
 • Näiden tekijöiden mittaamiseen ja analysoimiseen
 • Yrityksen arvon kasvattamisen kannalta tärkeiden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen
 • Yrityksen johtamiseen
 • Yrityksen sijoitustarinan luomiseen
 • Yrityksen arvon arvioimiseen
 • Ostettavan yrityksen liiketoiminnan arvioimiseen
 • Ostettavan yrityksen arvon arvioimiseen
 • Yrityksen luottokelpoisuuden arvioimiseen