• Bulevardi 7, 00120 Helsinki
 • +358 40 525 4551
 • info@newcorp.fi
 • FI | EN

Arvonmittaaja

Yrityksen tulevaisuudessa tuottaman kassavirran suuruus kertoo yrityksen arvon. Kassavirran arvo hinnoitellaan pääomamarkkinoilla, myös listaamattomien yhtiöiden kassavirta! Työkalu antaa sinulle käyttöösi tärkeimmät arvonmääritysmenetelmät: vertailuyhtiö- ja diskontatun kassavirran menetelmät. Voit syöttää laskureihin omat ennusteesi yrityksesi kassavirrasta (tai ostokohteestasi) ja saat sen arvottamiseen ajantasaiset ja toimialaasi koskevat hinnoitteluparametrit (kuten osakkeen beta, riskitön korko, riskipreemiot jne.) pääomamarkkinoilta. Työkalu auttaa sinua arvioimaan oman yrityksesi, kilpailijasi tai mahdollisen ostokohteesi hinnan. Työkalu sisältää myös taloudellisen vaikutuksen-laskurin, jonka avulla voit arvioida mahdollisen ostokohteen arvon yrityksellesi tai myydessäsi yritystäsi, yrityksesi arvon ostajalle.

Ei ole olemassa yhtä hintaa (esim. 4 x käyttökate) listaamattomille yrityksille. Yritysten hinnat vaihtelevat toimialoittain ja niiden sisälläkin ne ovat yrityskohtaisia. Myydessäsi yritystäsi (tai ostaessasi yritystä) sen lopulliseen hintaan vaikuttaa myös mikä yrityksesi (tai ostokohteen) arvo on ostajalle (sinun yritykselle). Yrityksen hinnan ja arvon määrittelyn lähtökohta on aina pääomamarkkinoiden hinnoittelu.

Työkalu ovat tarkoitettu yritysten johdolle ja omistajille, jotka haluavat ostaa tai myydä yrityksiä. Palvelu sopii erinomaisesti myös niille omistajille, jotka suunnittelevat perinnönjakoa tai haluavat antaa työntekijöille osakepohjaisia kannustimia.

Palvelu on käytettävissä 24/7. Se on yrityskohtainen ja sisältää 3 henkilölle käyttöoikeuden. Halutessasi voit tilata useampia käyttöoikeuksia. Yhteys NewCorpin palvelimeen on suojattu SSL-turvasertifikaatilla ja kaikki omat tietosi palvelimella ovat vahvasti salattuja. Saat käyttöösi vertailuyhtiöanalyysi-, diskontatun kassavirran ja taloudellisen vaikutuksen laskurit. Arvonmääritykseen tarvittavat parametrit pääomamarkkinoilta päivittyvät laskureihin automaattisesti säännöllisin väliajoin.

IT image

Arvonmittaaja - Perus

Selostus: Kaikki yritykset hinnoitellaan pääomamarkkinoilla, myös listaamattomat. NewCorpin Arvonmääritys – Perus sisältää vertailuyhtiöanalyysin valitsemasi listaamattoman yhtiösin arvonmääritykseen listattujen verrokkien avulla. Voit valita verrokkiyhtiöiksi listattuja yrityksiä Pohjoismaisista, Saksan, Ranskan, Benelux-maiden ja USA:n pörsseistä. Palvelu sisältää ajantasaiset tiedot valitsemiesi listattujen yhtiöiden tärkeimmistä arvonmäärityskertoimista, kuten yrityksen kokonaisarvo/liikevaihto (EV/Sales), yrityksen kokonaisarvo/käyttökate (EV/EBITDA), Yrityksen kokonaisarvo/liikevoitto (EV/Ebit) ja osakkeen hinta/osakekohtaisella tuloksella. Tunnusluvut lasketaan menneelle, kuluvalle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Käyttämällä oman yrityksesi ennustettuja tuloslukuja ja saman toimialan listattujen yhtiöiden arvonmäärityskertoimia saat peruslähtökohdan yrityksesi arvoon.

IT image

Arvonmittaaja - Premium

Selostus: Kaikki yritykset hinnoitellaan pääomamarkkinoilla, myös listaamattomat. NewCorpin Arvonmääritys – Premium palvelu sisältää tärkeimmät arvonmääritysmenetelmät: vertailuyhtiö- ja diskontatun kassavirran-analyysit. Palvelu hakee kumpaankin menetelmään tarvittavat arvonmääritysparametrit pääomamarkkinoilta ja juuri siltä toimialalta ja niistä pörssilistatuista yhtiöistä, jotka ovat olennaisia yrityksesi arvostamiseen. Voit valita verrokkiyhtiöiksi listattuja yrityksiä Pohjoismaisista, Saksan, Ranskan, Benelux-maiden ja USA:n pörsseistä. Palvelu sisältää ajantasaiset tiedot valitsemiesi listattujen yhtiöiden tärkeimmistä arvonmäärityskertoimista, kuten yrityksen kokonaisarvo/liikevaihto (EV/Sales), yrityksen kokonaisarvo/käyttökate (EV/EBITDA), Yrityksen kokonaisarvo/liikevoitto (EV/Ebit) ja osakkeen hinta/osakekohtainen tulos (P/E). Tunnusluvut lasketaan menneelle, kuluvalle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Käyttämällä oman yrityksesi ennustettuja tuloslukuja ja saman toimialan listattujen yhtiöiden arvonmäärityskertoimia saat peruslähtökohdan yrityksesi arvoon.

IT image

Arvonmittaaja – Premium +

Selostus: Kaikki yritykset hinnoitellaan pääomamarkkinoilla, myös listaamattomat. NewCorpin Arvonmittaaja – Premium palvelu sisältää tärkeimmät arvonmääritysmenetelmät: vertailuyhtiö- ja diskontatun kassavirran-analyysit. Palvelu hakee kumpaankin menetelmään tarvittavat arvonmääritysparametrit pääomamarkkinoilta ja juuri siltä toimialalta ja niistä pörssilistatuista yhtiöistä, jotka ovat olennaisia yrityksesi arvostamiseen. Voit valita verrokkiyhtiöiksi listattuja yrityksiä Pohjoismaisista, Saksan, Ranskan, Benelux-maiden ja USA:n pörsseistä. Palvelu sisältää ajantasaiset tiedot valitsemiesi listattujen yhtiöiden tärkeimmistä arvonmäärityskertoimista, kuten yrityksen kokonaisarvo/liikevaihto (EV/Sales), yrityksen kokonaisarvo/käyttökate (EV/EBITDA), Yrityksen kokonaisarvo/liikevoitto (EV/Ebit) ja osakkeen hinta/osakekohtainen tulos (P/E). Tunnusluvut lasketaan menneelle, kuluvalle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Käyttämällä oman yrityksesi ennustettuja tuloslukuja ja saman toimialan listattujen yhtiöiden arvonmäärityskertoimia saat peruslähtökohdan yrityksesi arvoon.

Lisäksi palveluun kuuluu Yritysjärjestelylaskin, jolla voit arvioida yritysjärjestelyn taloudellisia vaikutuksia. Voit analysoida kuinka erilaiset rahoitusratkaisut (omien osakkeiden ja velan suhde), erilaiset kauppahinnat, velan kustannus, synergioiden suuruus jne. vaikuttavat ostavan yrityksen osakekohtaiseen tulokseen. Analyysi auttaa sinua myös ostavan ja myyvän yrityksen suhteellisessa hinnoittelussa ja yritysjärjestelyssä käytettävän velan määrän mitoittamisessa.

Palvelu sisältää:

Mihin palvelua voi käyttää:

Arvonmittaaja
Perus

 • 6 haluamaasi verrokkiyhtiötä ja valitsemasi listaamattoman yhtiön tiedot
 • Toteutuneet (menneen vuoden) ja ennustetut (kuluvan ja seuraavan vuoden) tulosluvut lasketut arvonmäärityskertoimet valitsemillesi listatuille yhtiöille
 • Vertailuyhtiölaskimen, jonka avulla voit laskea oman tai valitsemasi listaamattoman yrityksen ennustettuihin tuloslukuihin perustuvan arvon, sekä koko yritykselle että osakkeelle.
 • Vertailla oman yrityksesi kasvu- ja kannattavuusnäkymiä pörssilistattuihin yhtiöihin
 • Tehdä arvonmäärityksen haluamallesi yritykselle

Arvonmittaaja Premium

 • 6 haluamaasi verrokkiyhtiötä ja valitsemasi listaamattoman yhtiön tiedot
 • Toteutuneet (menneen vuoden) ja ennustetut (kuluvan ja seuraavan vuoden) tulosluvut valitsemillesi listatuille yhtiöille
 • Tulosluvuista lasketut arvonmäärityskertoimet listatuille yhtiöille
 • Vertailuyhtiölaskimen, jonka avulla voit laskea oman tai valitsemasi listaamattoman yrityksesin ennustettuihin tuloslukuihin perustuvan arvon, sekä koko yritykselle että osakkeelle.
 • Diskontattuun kassavirta-analyysiin tarvittavat arvonmääritysparametrit
 • Diskontatun kassavirran laskimen
 • Vertailla oman yrityksesi kasvu- ja kannattavuusnäkymiä pörssilistattuihin yhtiöihin
 • Tehdä arvonmäärityksen haluamallesi yritykselle
 • Analysoida tarkasti kuinka eri tekijät, kuten kasvu ja kannattavuus, vaikuttavat yrityksen arvoon

Arvonmittaaja Premium +

 • 6 haluamaasi verrokkiyhtiötä ja oman yhtiösi tiedot
 • Toteutuneet (menneen vuoden) ja ennustetut (kuluvan ja seuraavan vuoden) tulosluvut valitsemillesi listatuille yhtiöille
 • Tulosluvuista lasketut arvonmäärityskertoimet listatuille yhtiöille
 • Vertailuyhtiölaskimen, jonka avulla voit laskea oman tai valitsemasi listaamattoman yrityksen ennustettuihin tuloslukuihin perustuvan arvon, sekä koko yritykselle että osakkeelle.
 • Diskontatun kassavirran laskimen
 • Yritysjärjestelylaskimen
 • Vertailla oman yrityksesi kasvu- ja kannattavuusnäkymiä pörssilistattuihin yhtiöihin
 • Tehdä absoluuttinen ja suhteellinen arvonmääritys haluamallesi yritykselle
 • Analysoida tarkasti kuinka eri tekijät, kuten kasvu ja kannattavuus, vaikuttavat yrityksen arvoon
 • Analysoida kuinka eri tekijät, kuten kauppahinta, rahoitusratkaisut, synergiat, yritysjärjestelyssä käytettävän velan määrä ja kustannus, kasvu ja kannattavuus vaikuttavat yritysjärjestelyn kannattavuuteen
 • Yrityksesi velan määrän mitoittamiseen